Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και των νέων
τεχνολογιών. Με μεγάλη εμπειρία σε ευρεία γκάμα τεχνολογιών παρέχουμε ποιοτικές
λύσεις για να καλύψουμε τις ανάγκες σας.

Μηχανογράφηση επιχειρήσεων

Με κύριο άξονα δραστηριοτήτων την μηχανογράφηση επιχειρήσεων παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για επιχειρήσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας.
Σχεδιάζουμε την βέλτιστη υλοποίηση με βάση της ανάγκες και ιδιαιτερότητες της επιχείρησης σας δημιουργώντας ένα ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα με σκοπό την άψογη διαχείριση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

  • Διασφαλίζουμε την επιτυχή εγκατάσταση, οργάνωση και παραμετροποίηση συστημάτων μηχανογράφησης
  • Παρέχουμε διαρκή και πλήρη υποστήριξη, πετυχαίνοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του λογισμικού την επιχείρησης
  • Αναπτύσσουμε custom λογισμικό για κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών

Δίκτυα Υπολογιστών

Αναλύουμε, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δίκτυα υπολογιστών για την διασύνδεση κάθε ψηφιακής συσκευής της επιχείρησης σας.

Ταμειακά συστήματα

Προσφέρουμε ταμειακές μηχανές, φορολογικούς μηχανισμούς, φορολογικούς εκτυπωτές και συστήματα POS για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης σας.

Επισκευή Η/Υ

Η εταιρία μας επιδιορθώνει προβλήματα υπολογιστών και προχωρά στην άμεση αντικατάσταση προβληματικών εξαρτημάτων. Αναλαμβάνουμε να επιλύσουμε κάθε πρόβλημα σε Hardware και Software του υπολογιστή σας.