Συστήματα ERP για Επιχειρήσεις

Τα συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) αποτελούν την καρδιά του πληροφοριακού συστήματος κάθε επιχείρησης και τη βάση για την ομαλή λειτουργία της. Ταυτόχρονα, παρέχουν τα εργαλεία στον επιχειρηματία που διευκολύνουν την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και την προσαρμογή στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η Cdmania έχει πολυετή εμπειρία στην ελληνικη αγορά με λύσεις ERP οι οποίες καλύπτουν επιχειρήσεις με διαφορετικά μεγέθη και ανάγκες. Οι λύσεις μας βασίζονται σε κορυφαία προϊόντα της ελληνικής αγοράς και συνοδεύονται από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με στόχο την προσαρμογή του συστήματος στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Απευθυνόμαστε σε σύγχρονες επιχειρήσεις, όλων των μεγεθών, που θέλουν με την αξιοποίηση της υψηλής τεχνολογίας να δημιουργήσουν ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΟΦΕΛΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ